Arbejdet i bestyrelsen består i:

•    Gennemførelse af projekter
•    Forhandling af aftaler til fordel for foreningens medlemmer

Bestyrelsen består af følgende personer:
Sidst opdateret - juni 2010

Henrik Sillesen
Kystvej 59 B

Søren Carsten Nielsen (Formand)
Kystvej 21

Jørn Petersen (Kasserer)
Kystvej 59 A

Steffen Rind Helsbro
Kystvej 1

Projektgrupper:

•    Prøveboringer

•    Vedligeholdelse af beplantning på skrænter