Kort om Samvirket

På denne side, kan du følge med i det arbejde der foregår i forbindelse med Samvirket. Samvirket er en sammenslutning af de kystsikringsforeninger/lag der tilsammen tæller ca. 66% af kyststrækningen fra Hundested til Helsingør. Samvirket har som sådan ikke et mandat på vegne af det tilmeldte kystsikringslag, men fungere som en fælles stemme eller talerør, specielt over for myndigheder.

Link til Samvirkets hjemmeside

Referater

Det seneste refereat fra årsmøde den 25. august 2018 i Helsinge kan læses her: Link til referat fra Samrikets hjemmeside